Jaka jest żywotność opakowań Sonett?

Żywotność opakowań Sonett zależna jest od intensywności użytkowania.

Należy jednak założyć, iż nadają się one do wielokrotnego napełniania i z praktyki znane są kilkuletnie okresy użytkowania tych opakowań.

Czy opakowania w całości mogą zostać poddane recyclingowi?

Opakowania stosowane przez Sonett nadają się w 100% do recyklingu.

Czy opakowania wyprodukowane są z materiału pochodzącego z recyklingu?

Opakowania zewnętrzne papierowe oraz kartonowe i kartony stosowane przez Sonett pochodzą w 100% z materiału z recyklingu.

Jeżeli chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych, to mimo wielu prób stosowania materiału z recyklingu, Sonett nie był w stanie ich stosować z uwagi na zawarte w takim materiale syntetyczne środki zapachowe.

Jakie materiały  są używane do ​​pakowania przez firmę Sonett?

  1. Polietylen (PE) i polipropylen (PP)

Używamy wyłącznie butelek, kanistrów i zamknięć wykonanych z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) z etykietami tego samego materiału. PE i PP są najłatwiej poddającymi się recyklingowi tworzywami sztucznymi, które nie uwalniają toksycznych substancji podczas spalania. Szczególnie ważne jest dla nas, aby PE / PP był wolny od plastyfikatorów. W Niemczech ponad 70% odpadów PE / PP jest poddawanych recyklingowi. To jest wyśmienity wynik, jednak PE / PP są produktami ropopochodnymi i nie pasują z tego względu do wymogów jakościowych, jakie sobie stawiamy.

  1. Polietylen z zawartością włókien drzewnych:

Od 2015 roku używamy nowej kombinacji polietylenu do naszych Bio-baniek mydlanych z ponad 20% włókien drzewnych pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej dla opakowań o pojemności 45 ml.

  1. Opakowania zewnętrzne, pudełka kartonowe:

Wszystkie opakowania zewnętrzne wytwarzane są z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu.

Dokąd zmierza rozwój tworzyw sztucznych?

Zmiana opakowań plastikowych używanych do płynnych produktów Sonett na zrównoważone materiały opakowaniowe jest naszym najwyższym priorytetem.

W naszych produktach nie używamy ropy naftowej jako surowca.

W dłuższej perspektywie dążymy do tego również w przypadku naszych butelek i kanistrów.

Nasza obecna ocena istniejących alternatyw:

  1. Tworzywa sztuczne ze skrobi lub kwasu polimlekowego wytwarzane są z kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej lub produkowane przy użyciu mikroorganizmów zmienionych genetycznie. Są to folie lub opakowania formowane wtryskowo (np. puszki) z krótkim okresem trwałości wynoszącym kilka tygodni.

Na rynku występuje PE wytwarzane z udziałem minerałów lub włókien roślinnych. Do tej pory nie udało się wyprodukować tego typu butelek plastikowych dmuchanych, które spełniałyby wymogi dot. wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalności gazów, odporności na wysokie PH, przepuszczalności olejków eterycznych itp. Od lat testujemy wszystkie dostępne alternatywy w naszym własnym laboratorium.

  1. Brazylijski polietylen z trzciny cukrowej: Alkohol chemicznie przekształca się poprzez etylen w polietylen. Ten PE jest chemicznie identyczny z PE z ropy naftowej i spełnia podobne wymagania jakościowe. Uprawa trzciny cukrowej jest jednak mocno kojarzona z monokulturą, herbicydami, pestycydami i uprawą na obszarach będących niegdyś lasem tropikalnym. Na przyszłość należy również liczyć się z uprawianiem roślin zmodyfikowanych genetycznie. Zarówno z powodu karczowania obszarów dżungli, a także ogromnego wykorzystania pestycydów i sztucznych nawozów organizacje ekologiczne takie jak Regenwald.org lub Greenpeace odradzają używania surowców z alkoholu roślinnego.
  2. Plastik z recyklingowego PE: Na rynku dostępny jest oczywiście PE z recyklingu, ale nie spełnia on zupełnie naszych kryteriów jakościowych z powodu syntetycznych zapachów, zawartości różnorakich substancji obcych i ewentualnie nawet pozostałości metali ciężkich.

Nasz ostatnia próba dotyczyła oczyszczonych PE z recyklingu butelek na mleko. Musieliśmy z tego zrezygnować, ponieważ nawet przy udziale tylko 25% butelek z recyklingu wciąż mieliśmy do czynienia z przenikliwymi sztucznymi zapachami – podejrzewamy, że pochodzącymi ze środków do mycia stosowanymi w procesie przygotowania do recyklingu.

  1. Przetworzony PET (politereftalan etylenu) jest dostępny w postaci sortowanych butelek na wodę o jakości opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.

Problem polega na tym, że przechowywanej w nich wodzie wykryto substancje podobne do hormonów (Uniwersytet w Würzburgu, 2009, prof. Schoenfelder i inni). Istnieje również uzasadnione przypuszczenie, że przez działanie na butelki PET promieniowania UV w połączeniu z wilgocią z butelek uwalniane są do wody estry ftalanu. Z tych powodów nie używamy żadnych pojemników z PET.

“Rynek bio-tworzyw sztucznych” i nowe procesy recyklingu rozwijają się dynamicznie, a my mamy wielką nadzieję, że wkrótce pojawią się produkty, które nie powstają w wyniku przetwarzania surowców spożywczych na plastik, bez GMO, bez nieznanych pozostałości, bez ograniczeń w zakresie recyklingu.

Chcemy być jednymi z pierwszych, którzy odnajdą i będą wykorzystywać nowe dopuszczalne alternatywy.

www.sonett.eu 2018