CSE-cert

Znak CSE-label od marca 2016 roku zastępuje znak EcoControl i oznacza:

 • Certyfikat zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach zrównoważonego rozwoju ekonomicznego z dostosowaniem do szczególnych wymogów Towarzystwa Etyki Stosowanej w Biznesie (Society of Applied Ethics in Business)
 • CSE = Certified Sustainable Economics (Certyfikat Zrównoważonej Gospodarki/Ekonomii)
 • Znak ten odnosi się, w przeciwieństwie do certyfikacji samych produktów, do całej działalności przedsiębiorstwa. Przyznawany jest firmom, które w ramach etycznego biznesu nie tylko dostosowują się do standardów ekologicznych dla produkowanych towarów, ale także pracują na zasadach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Więcej…

PDF: Certyfikat CSE

Znaki NCP i NCS od 2018 roku zastępują znak Ecogarantie i oznaczają:

NCP – Nature Care Product: NCP wyróżnia produkty, które składają się z naturalnych składników i nie zanieczyszczają niepotrzebnie środowiska:

 • przedmioty użytku codziennego (np. notatniki, pluszowe misie, ściereczki do naczyń)
 • środki piorące i czyszczące (np. do prania, do zmywania naczyń i sprzątania)
 • artykuły sanitarne (np. wkładki higieniczne, środki dezynfekujące, repelenty przeciw owadom)
 • artykuły ogrodowe (np. nawozy lub narzędzia)

Więcej…

NCS – Natural Cosmetics Standard: Kosmetyki oznaczone logiem NCS to naturalne kosmetyki dla ludzi i zwierząt domowych. Produkty opatrzone znakiem NCS są poddawane szczegółowym testom i spełniają najwyższe wymagania jakościowe.

Więcej…


eco-control-www

Znak EcoControl (od marca 2016 roku zastąpiony przez CSE – widnieje wciąż na niektórych etykietach Sonett) gwarantuje kontrolę zgodności z kryteriami jakości wyznaczonymi przez Sonett:

 • nie stosowanie żadnych enzymów
 • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych związków powierzchniowo czynnych
 • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych konserwantów
 • stosowanie czysto roślinnych mydeł na bazie olejów z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • stosowanie wyłącznie naturalnych olejków eterycznych pochodzących w 100% z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i ogrzewanie w 100% ze źródeł odnawialnychkontrola przez PreCert Consulting & Audits

PDF: Certyfikat EcoControl

eco-garantie-logo-www

Znak Eco Garantie (od 2018 zastąpiony przez NCP i NCS) gwarantuje:

 • stosowanie surowców z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • nie stosowanie enzymów z genetycznie zmienionych organizmów
 • optymalną biodegradowalność
 • kontrolę przez Certisys Belgia

PDF: Certyfikat EcoGarantie


vegan-www

Znak Vegan Society gwarantuje:

 • nie stosowanie żadnych składników pochodzenia zwierzęcego
 • żadne testy na zwierzętach nie są przeprowadzane ani zlecane przez Sonett.

Wszystkie produkty Sonett z wyjątkiem Płynu do regeneracji wełny Sonett, Mydła do plam galasowego w kostce i w płynie Sonett i Płynu do mycia podłóg Sonett, które zawierają składniki pochodzące od zwierząt, są oznakowane logiem Vegan Society.

PDF: Certyfikat Vegan


stop-climate-change-www

Znak stop-climate-change poświadcza najwyższy standard kompleksowej analizy i certyfikacji emisji CO2.
Znak stop-climate­­ -change gwarantuje analizę i pełną transparentność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa w odniesieniu do emisji CO2. Analiza wykazuje, że ogrzewanie i korzystanie z energii elektrycznej w firmie Sonett prawie nie powoduje emisji CO2.

PDF: Certyfikat stop-climate-change


ecolaur-konsumenta

Ekologiczne środki piorące i czyszczące SONETT zostały uhonorowane godłem Eko-Laur Konsumenta 2009. Eko-Laur Konsumenta wyróżnia wyroby:

 • zdrowe
 • produkowane metodami ekologicznymi
 • zakładające poszanowanie środowiska naturalnego.

PDF: EkoLaur Konsumenta