Od 1977 roku Sonett reprezentuje nowatorskie działania w zakresie produkcji ekologicznych środków piorących i czyszczących.

Produkty Sonett są obecnie dostępne w prawie wszystkich krajach europejskich. Zapotrzebowanie na nie rośnie także poza Europą.

Główna siedziba firmy znajduje się w Deggenhausertal w Niemczech, w pobliżu Jeziora Bodeńskiego.

Około 90% produktów Sonett trafia do klientów poprzez rynek zdrowej żywności.

Aktualnie firma Sonett zatrudnia około 50 pracowników i liczba ta stale wzrasta. Ponadto  25 osób ze specjalnymi potrzebami z Camphill Werkstätten Lehenhof pracuje wyłącznie dla Sonett.

Inspiracja i cel

Główną motywację do tworzenia produktów linii Sonett stanowi troska i poczucie odpowiedzialności za wodę jako środowiska podtrzymującego życie na Ziemi. To właśnie woda jest głównym czynnikiem piorącym i czyszczącym. Przy pomocy łagodnych i w pełni degradowalnych surowców, takich jak czysto roślinne mydła, cukrowe środki powierzchniowo czynne i minerały jak soda lub silikaty, wzmacniamy zdolność wody do czyszczenia, jednocześnie wspomagając jej szybki powrót do naturalnego cyklu i odzyskanie w nim właściwego miejsca. Pranie i sprzątanie stanowią elementy kultury ze względu na korzyści przynoszące człowiekowi, lecz jednocześnie czynności te przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Postrzegamy nasz cel jako dążenie do stworzenia skutecznych środków umożliwiających wykonywanie czynności prania i sprzątania bez naruszania harmonii natury, a w szczególności wody.

Dynamizowanie wody

wirowanie-wody

W poczuciu odpowiedzialności za renaturalizację wody ściekowej dodajemy do  naszych produktów substancje, które poddajemy wcześniej rytmizowaniu w mieszalniku oloidowym, a ponadto wykorzystujemy do produkcji wodę poddaną wirowaniu w dwunastu owalnych naczyniach szklanych.

Dobór surowców

Wszystkie składniki, których używamy są całkowicie biodegradowalne. Nie stosujemy: enzymów, petrochemicznych surfaktantów, petrochemicznych dodatków zapachowych, barwiących i konserwujących, wybielaczy optycznych itp.

Surowce z kontrolowanych upraw biodynamicznych i ekologicznych

100% oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, oleju kokosowego i masła shea pochodzi z kontrolowanych upraw organicznych, podobnie jak 100% olejków eterycznych.

Źródła energii

Połowa zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodzi z GREENPEACE ENERGY, a druga połowa z niewielkiej elektrowni wodnej w naszym sąsiedztwie. Wspólnie z Camphill-Werkstätten Lehenhof korzystamy z ciepłowni na zrębki drzewne.

Portret firmy

Położenie geograficzne: Firma Sonett mieści się w Deggenhausen – na południu Niemiec – 15 km na północ od Überlingen, nad Jeziorem Bodeńskim.

Załoga: około 47 pracowników. Liczba ta stale rośnie.

Forma prawna: Sonett GmbH (Sonett sp. z o.o.), Sonett Vermögensverwaltung GmbH (Sonett Vermögensverwaltung sp. z o.o.) , Stiftung Sonett (Fundacja Sonett)

Zarząd: Beate Oberdorfer, dyplomowany chemik żywności, Gerhard Heid, dyplomowany ekonomista.

Rynek zbytu: Produkty Sonett są dostępne w sprzedaży głównie na rynku zdrowej żywności w 15 językach – w 47 krajach, z czego 32 to kraje europejskie i 15 –  poza europejskie.

Główna siedziba firmy znajduje się w Deggenhausertal w Niemczech, w pobliżu Jeziora Bodeńskiego.

Filmowy portret firmy Sonett

Zobacz, jak funkcjonuje ta niezwykła firma, pełna zaangażowanych osób, oddanych głównej wspólnej idei  – produkcji z troską o wodę, źródło życia.

Filozofia

Wizja funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz uzyskiwania określonej jakości według zasad Sonett opiera się na założeniach antropozofii.

Metoda obrazowania kropli (Drop Picture Method)

Podstawowe założenie istnienia firmy Sonett stanowi troska i poczucie odpowiedzialności za wodę, która jest naszą główną siłą życiową. Inspiracją do tworzenia środków do prania i sprzątania Sonett stały się eksperymenty prowadzone przez badacza o nazwisku Johannes Schnorr w niemieckim ośrodku badawczym Institut für Strömungswissenschaften w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.

Dla określenia jakości wody w akwenach oraz wody pitnej Schnorr zaproponował metodę, która w dodatku do konwencjonalnych analiz poszczególnych substancji, takich jak metale ciężkie, pestycydy, organiczne związki chloru itp., dawała możliwości analizy jakości wody z perspektywy holistycznej. Tą metodą było obrazowanie kropli.

Na zdjęciach:

obrazowanie wody

Wykorzystanie tej metody umożliwia uzyskanie informacji odnośnie jakości wody jako siły życiowej oraz jako pokarmu. J. Schnorr użył jej, by wykazać obecność tenzydów w wodzie pitnej. Tenzydy te pochodziły ze śladowych pozostałości czynników piorących i czyszczących, których Natura nie była w stanie wystarczająco rozłożyć. Te pozostałości odłożyły się w wodzie gruntowej, a także w jeziorach i rzekach, gdzie wywoływały powstawanie ogromnych gór piany na zaporach i śluzach.

Doświadczenie, które Schnorr zdobył podczas przeprowadzania swych badań z użyciem obrazowania kropli stało się impulsem do opracowania detergentu przyjaznego dla środowiska. Ten nowy środek miał spełniać kryterium szybkiej, a jednocześnie całkowitej biodegradowalności wszystkich składników zawartych w danym detergencie, połączone z optymalną ekonomicznością użycia surowców.

Był to początek koncepcji systemu modułowego Sonett.

Ekologiczna jakość poświadczona certyfikatami

CSE-cert

Znak CSE-label od marca 2016 roku zastępuje znak EcoControl i oznacza:

 • Certyfikat zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach zrównoważonego rozwoju ekonomicznego z dostosowaniem do szczególnych wymogów Towarzystwa Etyki Stosowanej w Biznesie (Society of Applied Ethics in Business)
 • CSE = Certified Sustainable Economics (Certyfikat Zrównoważonej Gospodarki/Ekonomii)
 • Znak ten odnosi się, w przeciwieństwie do certyfikacji samych produktów, do całej działalności przedsiębiorstwa. Przyznawany jest firmom, które w ramach etycznego biznesu nie tylko dostosowują się do standardów ekologicznych dla produkowanych towarów, ale także pracują na zasadach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Więcej…

PDF: Certyfikat CSE
eco-control-www

Znak EcoControl gwarantuje kontrolę zgodności z kryteriami jakości wyznaczonymi przez Sonett:

 • nie stosowanie żadnych enzymów
 • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych związków powierzchniowo czynnych
 • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych konserwantów
 • stosowanie czysto roślinnych mydeł na bazie olejów z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • stosowanie wyłącznie naturalnych olejków eterycznych pochodzących w 100% z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i ogrzewanie w 100% ze źródeł odnawialnychkontrola przez PreCert Consulting & Audits

PDF: Certyfikat EcoControl
eco-garantie-logo-www

Znak Eco Garantie gwarantuje:

 • stosowanie surowców z kontrolowanych upraw ekologicznych
 • nie stosowanie enzymów z genetycznie zmienionych organizmów
 • optymalną biodegradowalność
 • kontrolę przez Certisys Belgia

PDF: Certyfikat EcoGarantie

vegan-www

Znak Vegan Society gwarantuje:

 • nie stosowanie żadnych składników pochodzenia zwierzęcego
 • żadne testy na zwierzętach nie są przeprowadzane ani zlecane przez Sonett.

Wszystkie produkty Sonett z wyjątkiem Płynu do regeneracji wełny Sonett, Mydła do plam galasowego w kostce i w płynie Sonett i Płynu do mycia podłóg Sonett, które zawierają składniki pochodzące od zwierząt, są oznakowane logiem Vegan Society.

PDF: Certyfikat Vegan
stop-climate-change-www

Znak stop-climate-change poświadcza najwyższy standard kompleksowej analizy i certyfikacji emisji CO2.
Znak stop-climate­­ -change gwarantuje analizę i pełną transparentność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa w odniesieniu do emisji CO2. Analiza wykazuje, że ogrzewanie i korzystanie z energii elektrycznej w firmie Sonett prawie nie powoduje emisji CO2.

PDF: Certyfikat stop-climate-change
ecolaur-konsumenta

Ekologiczne środki piorące i czyszczące SONETT zostały uhonorowane godłem Eko-Laur Konsumenta 2009. Eko-Laur Konsumenta wyróżnia wyroby:

 • zdrowe
 • produkowane metodami ekologicznymi
 •  zakładające poszanowanie środowiska naturalnego.

PDF: EkoLaur Konsumenta

Świetną jakość potwierdzają też Klienci:

„Nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłej chemii.”
„To mydełko w kostce jest świetne. Nie muszę już kupować w aptece specyfików do mycia.”
„To niesamowite. Pierwszy raz mogę zmywać bez rękawiczek.”
„Nie boję się już o zdrowie moich dzieci w trakcie sprzątania.”
„Nie myślałam, że ekologiczne środki mogą być takie skuteczne.”

Lokalizacja produkcji

Pełen asortyment środków piorących i czyszczących w płynie oraz w proszku jest produkowany w fabryce Sonett w Deggenhausen.

Nasze mydła w płynie powstają w procesie, w którym zamiast wielu godzin energochłonnego gotowania charakteryzującego proces konwencjonalny, oleje użyte do produkcji przekształcane są w mydło bez żadnego zużycia energii, a ponadto w znacznie krótszym czasie. W produkcji mydła w kostce i środków dezynfekujących współpracujemy z kilkoma mniejszymi wytwórcami w Niemczech i Austrii.

Znaczna część pracy związanej z etykietowaniem produktów wykonywana jest przez podopiecznych ośrodka Camphill-Werkstätten Lehenhof, co umożliwia zlecenia małych partii dając dużą elastyczność organizacji w zakresie etykietowania. Jest to znaczące udogodnienie biorąc pod uwagę różnorodność języków używanych na etykietach Sonett. Z kolei dla Camphill-Werkstätten Lehenhof współpraca ta przynosi pozytywne rezultaty w postaci istotnej terapii społecznej przez pracę oraz w postaci zarobków dla podopiecznych ośrodka.

Wspólna własność

W firmie Sonett kapitał zakładowy nie jest traktowany jako dobro prywatne, lecz dobro wspólne.

Dlatego akcje Sonett przeniesione zostały do fundacji. Fundacja non-profit Sonett promuje badania wody, rozwój alternatywnych metod badawczych, które nie wiążą się z eksperymentami na zwierzętach, szkolenia w zakresie badań nad energią życiową (formative forces), a także inne ekologiczne, kulturalne i artystyczne inicjatywy podejmowane w duchu antropozofii.

Dzięki takiej strukturze przedsiębiorstwo Sonett nie jest już w rękach prywatnych i nie może zostać odziedziczone ani sprzedane, co sprawia, że powstaje wymóg i możliwość prowadzenia firmy i troszczenia się o nią przez osoby, które posiadając odpowiednie kompetencje, uosabiają jednocześnie ideę wyrażoną w motcie firmy Sonett: Ekologiczne mydła i środki do prania i sprzątania, chroniące naturalne zasoby wody, źródła życia.

Partnerzy 

Około 50% produkcji Sonett jest eksportowane do 32 krajów Europy i 15 krajów poza europejskich; 50% produkcji sprzedaje się na rynku niemieckim, przy czym głównym kanałem dystrybucji jest zaopatrzenie hurtowników rynku organic (około 90% całej sprzedaży). Mniejszy odsetek stanowią bezpośrednie dostawy do instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, domów spokojnej starości, szkół i przedszkoli.

Nasza koncepcja produkcji wymaga nie tylko znakomitej jakości ekologicznej produktów – co oznacza cenne, a więc także drogie surowce i procesy produkcyjne – lecz także oferty z możliwie najniższymi cenami.

Przy produkcji mydeł w kostce, granulatu mydlanego i środków dezynfekujących współpracujemy z kilkoma mniejszymi wytwórcami w Niemczech i Austrii.

Siedziba firmy Sonett znajduje się od 1996 roku w dolinie Deggenhausen, około 15 km na północ od Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim. W pobliżu umiejscowiony jest ośrodek dla dorosłych osób niepełnosprawnych Camphill-Werkstätten Lehenhof. Znaczna część pracy związanej z etykietowaniem produktów wykonywana jest przez podopiecznych warsztatów Camphill-Werkstätten Lehenhof, co umożliwia dużą elastyczność organizacji w zakresie etykietowania. Jest to znaczące udogodnienie biorąc pod uwagę różnorodność języków używanych na etykietach Sonett. Z kolei dla  Camphill-Werkstätten Lehenhof współpraca ta przynosi pozytywne rezultaty w postaci istotnej terapii społecznej przez pracę oraz w postaci zarobków dla podopiecznych ośrodka.