W najbliższym czasie certyfikat EcoControl zostanie zastąpiony przez certyfikat CSE, który ma nieco szersze znaczenie i niesie za sobą nowe, całościowe spojrzenie na ekologiczny standard w zrównoważonym rozwoju.

CSE-beide

CSE-label oznacza:

  • Certyfikat zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach zrównoważonego rozwoju ekonomicznego z dostosowaniem do szczególnych wymogów Towarzystwa Etyki Stosowanej w Biznesie (Society of Applied Ethics in Business)
  • CSE = Certified Sustainable Economics (Certyfikat Zrównoważonej Gospodarki/Ekonomii)
  • Znak ten odnosi się, w przeciwieństwie do certyfikacji samych produktów, do całej działalności przedsiębiorstwa. Przyznawany jest firmom, które w ramach etycznego biznesu nie tylko dostosowują się do standardów ekologicznych dla produkowanych towarów, ale także pracują na zasadach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Zobacz certyfikat

Definicja zrównoważonego rozwoju: “Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb.”

W kontekście gospodarczym rozumiemy zrównoważony rozwój jako odpowiedzialność za społeczeństwo, środowisko naturalne i środowisko gospodarcze.

Ilościowy paradygmat wzrostu jest mocno zakotwiczony w naszej współczesnej cywilizacji. Przedsiębiorstwa są pod presją konieczności stałego wzrostu, ponieważ muszą stawiać czoła zależności od rynków kapitałowych i starać się przetrwać w drapieżnej konkurencji.

[…] Istnieje potrzeba zdefiniowania na nowo sukcesu w biznesie ze względu na istnienie tak silnego paradygmatu wzrostu w gospodarce. My twierdzimy, że biznes jest udany, jeśli uwzględnia niedobór zasobów i jeśli centralnym punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji biznesowych jest dążenie do dobrego życia.

Kupując produkt z certyfikatem CSE wspierasz wysiłki firmy do wytwarzania produktów wysokiej jakości, które są produkowane w zgodzie z naturą i rozwojem rodzaju ludzkiego.

więcej na http://angewandte-wirtschaftsethik.org/en/