Środek do zmiękczania wody

zmiekczacz sonett

Moduł 2 w MODUŁOWYM SYSTEMIE PRANIA SONETT

Dostępny w opakowaniach:

500 g, 1 kg, 5 kg

Dodawanie środka zmiękczającego osobno, po uprzednim określeniu ilości potrzebnej dla uzyskania wody miękkiej – w zależności od stopnia twardości wody na danym obszarze ma następujące zalety:

  1. zwiększenie skuteczności działania środka piorącego,
  2. zwiększenie ekonomiczności używania środka piorącego,
  3. zmniejszenie ingerencji w środowisko (ponieważ do prania dodajmy tylko taką ilość środka, która jest potrzebna dla uzyskania miękkości na naszym terenie).

Dozowanie (do prania w pralce na 4,5 kg tkanin):

tabela-zmiekczacz

zeolite A>30%, węglan sodu 15–30%, cytrynian 5–15%.
Zeolite, sodium carbonate, sodium citrate
Zeolit A (krzemian glinowo-sodowy), główny składnik środka do zmiękczania wody Sonett powstaje z łatwo dostępnych surowców: krzemianu sodu i glinianu sodu. Działanie tego krzemianu opiera się na zasadzie wymiany jonów: wychwytywaniu jonów wapnia i magnezu – stanowiących o twardości wody – co skutkuje wodą miękką, odpowiednią do prania przy pomocy detergentów na bazie mydła. Soda (węglan sodu)produkowany z wapnia i soli kuchennej wchodzi w reakcję chemiczną z tzw. kamieniem w wodzie, eliminując w ten sposób jedną z głównych przyczyn twardości wody używanej do prania . Cytrynian, sól kwasu cytrynowego uzyskiwana przez fermentację produktów ubocznych zawierających cukier – takich jak na przykład melasa – także wiąże kamień, szczególnie w niskich temperaturach.
Dodawanie zmiękczacza osobno – w zależności od stopnia twardości wody na danym obszarze – gwarantuje najbardziej ekonomiczne wykorzystanie detergentu. Tak jak w przypadku samych detergentów, Sonett używa do produkcji Środka do zmiękczania wody wyłącznie składników absolutnie niezbędnych i dopuszczalnych i całkowicie odżegnuje się od wykorzystywania wypełniaczy,  fosforanów i innych petrochemicznych substancji zmiękczających, takich jak fosfoniany, NTA (nitrylooctany) i EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy).

EcoControl, Ecogarantie, Vegan Society

eco-control-wwweco-garantie-logo-wwwvegan-www

Gęstość: (20 °C) około 0.6–0.7 g / cm³

Wartość pH: (20 °C, 5 g / l H2O) około 10–11

Przechowywać w zamkniętym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu.

Piktogram określający rodzaj zagrożenia

znak uwaga

Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Skład zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: >30%: zeolity, wiążą wapień, szczególnie w wyższych temperaturach; 15-30%: soda, wspomaga proces wytrącania kamienia wapiennego; 5-15%: cytryniany, wiążą wapień, szczególnie w niższych temperaturach.

Zeolit A jest podobnym do piasku minerałem nierozpuszczalnym w wodzie, który odkłada się w szlamie ściekowym w formie ciała stałego. Węglan sodu, jako minerał, nie wymaga żadnego dalszego rozkładu. Kwas cytrynowy, będąc substancja organiczną, ulega całkowitemu rozkładowi na  węglowodany i wodę w przeciągu 2 do 3 dni.

Odpowiednie do szamb i systemów filtrujących.

Wiaderko 500 g: PP

Opakowanie zewnętrzne zbiorcze: PE

Torba 1 kg: PET/PP

Zewnętrzny karton: 100% materiału z recyklingu

Karton 5 kg: 100% materiału z recyklingu

Wewnętrzna torba/ rączka: PE